خانه » منابع آموزشی زبان انگلیسی » فیلم های آموزش زبان

فیلم های آموزش زبان

فیلم های آموزش زبان

مستند

بخشی از مستند زیبا و دیدنی Land of Paradise به کارگردانی اقای جهانی و صدای استاد احمد ربیعی

ادامه مطلب »

جملات انگلیسی زیبا

ادامه مطلب »

سخنرانی استاد ربیعی

  One question learners often ask is, “How do I train myself to think in English?” This is a tricky question. Your brain naturally thinks in your native language. When you learn a new word or phrase, your brain translates the expression into your dominant language. However, when you immerse yourself in English, this “translation” slowly fades. This is why ...

ادامه مطلب »

Expressions & اصطلاح stick your nick out

دوستان سعی کنید با اطلاعات داده شده جمله و مثال بسازید و از طریق قسمت دیدگاه این صفحه برای ما بفرستید . Give us an example and use these words in your language  Post your Information here Thanks به تلفظ و صدای دقیق کلمات گوش بدید و برای تقویت تلفظ خود بعد از آن تکرار کنید تکرار کردن باعث بهبود ...

ادامه مطلب »

Essential words & یادگیری لغت ضروری Temp

دوستان سعی کنید با اطلاعات داده شده جمله و مثال بسازید و از طریق قسمت دیدگاه این صفحه برای ما بفرستید . Give us an example and use these words in your language  Post your Information here Thanks   I never resist temptation, because I have found that things that are bad for me do not tempt me.

ادامه مطلب »

quotes & جمله زیبا در مورد پدر

Anyone can be a father, but it takes someone special to be a dad, and that’s why I call you dad, because you are so special to me. You taught me the game and you taught me how to play it right. Wade Boggs Being a father has been, without a doubt, my greatest source of achievement, pride and inspiration. ...

ادامه مطلب »

English Quotes & جمله انگلیسی در مورد عشق

We have to allow ourselves to be loved by the people who really love us, the people who really matter. Too much of the time, we are blinded by our own pursuits of people to love us, people that don’t even matter, while all that time we waste and the people who do love us have to stand on the ...

ادامه مطلب »

لغات ضروری ۵۰۴ & Sinister

دوستان سعی کنید با اطلاعات داده شده جمله و مثال بسازید و از طریق قسمت دیدگاه این صفحه برای ما بفرستید . Give us an example and use these words in your language Post your Information here Thanks

ادامه مطلب »

لغات ضروری & circumspect

دوستان سعی کنید با اطلاعات داده شده جمله و مثال بسازید و از طریق قسمت دیدگاه این صفحه برای ما بفرستید . Give us an example and use these words in your language  Post your Information here Thanks

ادامه مطلب »

مکالمات روزمره & Daily Conversations

 مکالمات روزمره & Daily Conversations

ادامه مطلب »
bigtheme