خانه » منابع آموزشی زبان انگلیسی » فیلم های آموزش زبان (برگه 5)

فیلم های آموزش زبان

فیلم های آموزش زبان

لغت ضروری Keen

با عبارت ها و کلمات  داده شده برامون جمله سازی کنید نظرات و دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید یادتون نره ما را در اینستگرام و فسیبوک دنبال کنید:Englishvid

ادامه مطلب »

جملات انگلیسی زیبا

با عبارت ها و کلمات  داده شده برامون جمله سازی کنید نظرات و دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید یادتون نره ما را در اینستگرام و فسیبوک دنبال کنید:Englishvid

ادامه مطلب »

اصطلاح انگلیسی Passed away

با عبارت ها و کلمات  داده شده برامون جمله سازی کنید نظرات و دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید یادتون نره ما را در اینستگرام و فسیبوک دنبال کنید :Englishvid

ادامه مطلب »

اصطلاح According to

با جملات داده شده برامون جمله سازی کنید نظرات و دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید ما را در اینستگرام و فسیبوک دنبال کنید :Englishvid

ادامه مطلب »

لغت ضروری Abandon

با عبارت ها و کلمات  داده شده برامون جمله سازی کنید نظرات و دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید یادتون نره ما را در اینستگرام و فسیبوک دنبال کنید:Englishvid

ادامه مطلب »

جمله زیبا انگلیسی

با عبارت ها و کلمات  داده شده برامون جمله سازی کنید نظرات و دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید یادتون نره ما را در اینستگرام و فسیبوک دنبال کنید:Englishvid

ادامه مطلب »
bigtheme