گرامر & Grammar

گرامر & Grammar

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

ادامه مطلب »

تقویت گرامر زبان انگلیسی . حرف اضافه

پست ويژه تقويت گرامر ..حرف اضافه درست را انتخاب كنيد .جواب درست در پست بعدي نمايش داده ميشه ……هممممممممممه جوااااااااب ...Critical : انتقادگر ، انتقادي

ادامه مطلب »

تقویت گرامر زبان انگلیسی

پست ويژه تقويت لغت و كلمه …گزينه درست را انتخاب كنييييد دوستان ميتونيد از ديكشنري هم استفاده كنيد .. اين لغت ها از نظر تلفظ و نوشتاري تا حدي بهم نزديك هستن .. ولي معاني متفاوتي دارن ….

ادامه مطلب »

Give an Exam and Take an exam

ادامه مطلب »

سخنرانی استاد ربیعی

  One question learners often ask is, “How do I train myself to think in English?” This is a tricky question. Your brain naturally thinks in your native language. When you learn a new word or phrase, your brain translates the expression into your dominant language. However, when you immerse yourself in English, this “translation” slowly fades. This is why ...

ادامه مطلب »
bigtheme